Marketing sportowy

Marketing sportowy jest narzędziem powszechnie używanym przez wiele organizacji sportowych. Coraz częściej w kierunku marketingu sportowego zwracają się również sportowcy indywidualni, kluby sportowe, organizatorzy wydarzeń sportowych. szkółki i związki sportowe.

Marketing sportowy jest narzędziem powszechnie używanym przez organizacje sportowe

Marketing sportowy składa się z wielu narzędzi, których celem jest promocja produktów, lub usług. W praktyce oznacza to, że marketing sportowy ma doprowadzić do sprzedaży lub promocji produktów/usług danej marki wykorzystując w tym celu drużyny sportowe, sportowców, czy wydarzenia ze świata sportu.

Marketing sportowy dzielimy na:

  • marketing przedsiębiorstw realizowany przez sport,
  • marketing produktów i usług związanych ze sportem,
  • marketing organizacji sportowych.