Sponsoring sportowy

Sponsoring sportowy to jedna z najszybciej rozwijających się form promocji, na której popularność wpływa dynamiczny rozwój social media i Internetu. Głównym założeniem sponsoringu sportowego jest pozyskanie partnera biznesowego. Ma on wesprzeć nasze dotychczasowe działania i zapewnić wsparcie dla realizowanych projektów.

Sponsoring sportowy w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie

Co to jest sponsoring sportowy?

Sponsoring sportowy to umowa partnerska zawierana pomiędzy sponsorem, a podmiotem sponsorowanym. W umowie zawarte zostają korzyści, które na jej podstawie otrzymają obie strony, a także zobowiązania jakie sponsor i podmiot sponsorowany mają wobec siebie. Oznacza to, że na etapie rozmów prowadzących do podpisania umowy obie strony ustalają czego oczekują i co otrzymają. Agencja marketingu sportowego JW Promotion często pośredniczy przy negocjowaniu i zawieraniu umów sponsoringowych.

Rodzaje sponsoringu sportowego:

  • finansowy,
  • barterowy,
  • finansowo-barterowy.

Sponsoring finansowy to przekazanie środków przez sponsora w zamian za ustalone wcześniej działania promocyjne. Sponsoring barterowy to wsparcie w zakresie produktów, lub usług jakie sponsor oferuje podmiotowi sponsorowanemu. W takich przypadkach w grę często wchodzi przekazanie produktów, ale i usług. Sponsoring finansowo-barterowy jest połączeniem wsparcia finansowego, oraz wsparcia barterowego. Wymienione powyżej 3 typy sponsoringu mają swoje zastosowanie zarówno w przypadku wsparcia sportowców indywidualnych, klubów sportowych i innych organizacji sportowych.

Jakie korzyści daje sponsoring sportowy?

Odpowiednio sformatowany sponsoring sportowy niesie ze sobą wiele korzyści dla obu stron. Dla klubów, sportowców i innych podmiotów sportowych umowa sponsorska jest szansą na rozwój i zabezpieczeniem przyszłości. Dla sponsora wspieranie sportu jest świetnym sposobem na zdobycie zaufania kibiców i zbudowaniu w ich oczach pozytywnego wizerunku. A to może doprowadzić do skłonienia ich do korzystania z produktów i usług oferowanych przez sponsora wspierającego ich klub sportowy.

Warto również dodać, że w przypadku umów sponsorskich obie strony przedstawiają siebie jako godne zaufania, dodatkowo uwierzytelniają się w oczach kibiców i innych podmiotów, które w przyszłości chciałyby nawiązać z nimi współpracę.

Dla kogo jest sponsoring sportowy?

Sponsoring sportowy jest przeznaczony dla każdego kto zajmuje się sportem i chce monetyzować swój potencjał komercyjny. Nie ma w tej kwestii sztywnych ograniczeń. Szansę na podjęcie komercyjnej współpracy za pośrednictwem agencji marketingu sportowego mają zarówno duże kluby sportowe jak i nowo powstające akademie. Ta sama zasada dotyczy również sportowców indywidualnych. Pozyskać partnera biznesowego może piłkarka Ewa Pajor, ale może to zrobić również dietetyk sportowy, wszystko zależy od tego do jakiej firmy się zwracamy, co może jej zaoferować i czego oczekujemy w zamian.

Chcesz wiedzieć jak pozyskać sponsora? Napisz do Nas już teraz