Sponsoring sportowy to jedna z najszybciej rozwijających się form promocji, na której popularność wpływa dynamiczny rozwój social media i Internetu. Głównym założeniem sponsoringu sportowego jest pozyskanie partnera biznesowego, który wesprze nasze dotychczasowe działania i zapewni wsparcie projektu, nad którym pracujemy.

Co to jest sponsoring?

Sponsoring sportowy to umową partnerską zawierana pomiędzy sponsorem, a podmiotem sponsorowanym. W umowie zawarte zostają korzyści, które na jej podstawie otrzymają obie strony, a także zobowiązania jakie sponsor i podmiot sponsorowany mają wobec siebie. Oznacza to, że na etapie rozmów prowadzących do podpisania umowy obie strony ustalają czego od siebie oczekują i co otrzymają w zamian.

Sponsoring sportowy możemy podzielić na:

  • finansowy,
  • barterowy,
  • finansowo-barterowy.

Sponsoring finansowy to nic innego jak finansowe wsparcie podmiotu sponsorowanego przez sponsora w zamian za ustalone wcześniej działania promocyjne. Sponsoring barterowy to wsparcie w zakresie produktów, lub usług jakie sponsor oferuje podmiotowi sponsorowanemu. W takich przypadkach w grę często wchodzi przekazanie sprzętu sportowego, czy usług z zakresu fizjoterapii. Sponsoring finansowo-barterowy jest połączenieniem wsparcia finansowego, oraz wsparcia barterowego.

Wymienione powyżej 3 typy sponsoringu mają swoje zastosowanie zarówno w przypadku sportowców indywidualnych, trenerów personalnych, dietetyków, klubów sportowych, związków sportowych, lig zawodowych, akademii sportowych, organizatorów imprez sportowych, czy podmiotów zarządzających obiektami sportowymi

Jakie korzyści daje sponsoring?

Odpowiednio sformatowany sponsoring sportowy niesie ze sobą wiele korzyści dla obu stron. Dla klubów, sportowców i innych podmiotów sportowych umowa sponsorska jest szansą na rozwój i zabezpieczeniem przyszłości. Dla sponsora wspieranie sportu jest świetnym sposobem na zdobycie zaufania kibiców śledzących daną dyscyplinę sportu i do zachęcenia ich z korzystania z usług, czy produktów oferowanych przez sponsora. Warto również dodać, że w przypadku umów sponsorskich obie strony przedstawiają siebie jako godne zaufania, dodatkowo uwierzytelniają się w oczach kibiców i innych podmiotów, które w przyszłości chciałyby nawiązać z nimi współpracę.

Dla kogo jest sponsoring?

Sponsoring sportowy jest przeznaczony dla każdego kto zajmuje się sportem, chce monetyzować swój potencjał komercyjny, nie ma pod tym względem sztywnych ograniczeń. Szansę na podjęcie komercyjnej współpracy mają zarówno duże kluby sportowe z rozbudowaną strukturą jak i nowo powstające akademie sportowe, które są na początku swojej drogi. Ta sama zasada dotyczy sportowców indywidualnych. Pozyskać partnera biznesowego może Ewa Pajor, ale może to zrobić również dietetyk sportowy, wszystko zależy od tego do jakiej firmy się zwracamy, co możemy dać i czego oczekujemy w zamian.

Chcesz wiedzieć jak pozyskać sponsora? Napisz do mnie już teraz

Sponsoring sportowy od wielu lat zapewnia Ewie Pajor indywidualne wsparcie ze strony partnerów biznesowych