Kategorie
Blog

Umowa sponsoringu

Umowa sponsoringu to umowa zawierana między sponsorem, a podmiotem sponsorowanym. W umowie sponsoringu warto zapisać wszystkie szczegóły dotyczące współpracy obu podmiotów.

Umowa sponsoringu pomiędzy T-Mobile i JW Promotion podpisana w imieniu Ewy Pajor

 

Co powinna zawierać umowa o sponsoring?

Umowa o sponsoring powinna zawierać wszystkie szczegóły dotyczące współpracy między sponsorem i podmiotem sponsorowanym. W pierwszej kolejności na umowie powinny się znaleźć dane dotyczące obu podmiotów i osoby wyznaczone do ich reprezentowania. Kolejne punkty powinny zawierać informacje na jaki okres czasu zawierana jest umowa i czego ona dotyczy. W umowie sponsoringowej warto precyzyjnie określić co podmiot sponsorowany ma zrobić dla sponsora i jakie świadczenia przekaże sponsor na rzecz podmiotu sponsorowanego. Sponsor może wspierać podmiot sponsorowany finansowo i barterowo. Wsparcie barterowe to przekazanie produktów i usług, którymi dysponuje sponsor, a które okażą się pomocne dla pomiotu sponsorowanego. Jednak w tym miejscu warto wspomnieć o zasadzie win-win. Świadczenia w przypadku obu stron powinny być tak sformatowane jedna i druga strona czuły się wygrane.

Następnie warto, aby umowa sponsoringu doprecyzowała również kto pokrywa koszty związane z realizacją działań promocyjnych, takich jak wykonanie reklam, czy dojazd sportowców na spotkanie organizowane przez sponsora. Ponieważ umowy sponsoringowe są bardzo ważnymi umowami dla oby stron, to warto w nich zawrzeć kary nakładane za złamanie postanowień, lub terminów zawartych w dokumencie. Należy, jednak pamiętać, że przy sporządzaniu umowy ważny jest szacunek, którym powinny mieć do siebie obie strony. Dlatego warto zostawić obu stronom nieco swobody w działaniu.

Umowa sponsoringu powinna zawierać:

  • informacje dotyczące świadczeń przekazanych na rzecz sponsora,
  • datę zawarcia i długość obowiązywania umowy,
  • informacje dotyczące wsparcia jakie przekaże sponsor na rzecz podmiotu sponsorowanego,
  • osoby wyznaczone do reprezentowania obu podmiotów.

Umowa sponsoringu wzór

Potrzebujesz wzoru umowy o sponsoring? Napisz do Nas! Przygotujemy dla Ciebie unikatową prezentację, z której dowiesz się co powinno się znaleźć w umowie sponsoringu. Jednak to nie wszystko. Dodatkowo dzięki naszej prezentacji będziesz wiedział na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umów. A zdobyta wiedza posłuży Ci do pozyskiwania nowych sponsorów i parterów biznesowych i zawierania z nimi korzystnych umów.

Chcesz wiedzieć jak przygotować umowę sponsoringu? Napisz do Nas!